Info

Er wordt enkel op afspraak gewerkt die bij voorkeur telefonisch gemaakt worden.

Er wordt gewerkt volgens de geconventioneerde methode: op voorschrift van een arts en een vastgelegd tarief. Deze tarieven vindt u terug op de website van het Riziv..

Een behandelingssessie duurt ongeveer 30 minuten, bijkomend kan er indien nodig nog geoefend worden in de oefenruimte.

Gelieve bij uw eerste consultatie volgende zaken mee te brengen: identiteitskaart, klever van de mutualiteit, voorschrift van de doorverwijzende arts, onderzoeksresultaten, resultaten van beeldvorming. Comfortabele kledij kan voor u als patiƫnt handig zijn.

Tijdens de eerst consultatie is er steeds een bespreking van uw probleem, gevolgd door een klinisch onderzoek. Vervolgens stellen we de gewenste behandeling in, rekening houdend met de individuele doelstellingen.

Er wordt tussentijds geƫvalueerd en bijgestuurd waar nodig!