Algemene Kinesitherapie

Verschillende klachten zoals rug- en nekklachten, verstuikingen, spier- en peesaandoeningen, … kunnen we met kinesitherapie conservatief (niet operatief) efficiënt behandelen.

Soms is een orthopedische ingreep noodzakelijk, ook hier is revalidatie aangewezen om een optimaal herstel te bereiken.

Onze kinesitherapie steunt op 2 pijlers:

– een gepaste manuele behandeling om de pijn en mogelijkse zwelling te verminderen en de mobiliteit te verbeteren.

– persoonlijke actieve oefentherapie en functionele training. Dit om de belastbaarheid te verhogen en de kans op herval tot een minimum te beperken.

Verder wordt dit ook steeds aangevuld met een thuisoefenschema.

(Klik op een foto om groter te maken.)